Overige verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is voor ieder mens onmisbaar. Ongewild kunt u bij anderen schade veroorzaken en verplicht worden die schade te vergoeden. Uw kind schopt bijvoorbeeld per ongeluk een bal door de ruit, een dakpan waait van uw huis op de auto van de buurman of u rijdt met uw fiets tegen een geparkeerde auto.

Onze aansprakelijkheidsverzekering biedt u een complete dekking voor de financiële gevolgen van eisen en schadeclaims die anderen bij u indienden. Is de eis terecht, dan zorgt de verzekeraar ervoor dat degene die schade heeft geleden een juiste vergoeding ontvangt. Tegen onterecht ingestelde claims verzorgt de verzekeraar namen u het verweer. U hoeft zich dus dus geen zorgen te maken over de gevolgen van schade die u anderen ongewenst toebrengt. 

Uitvaartkostenverzekering

Bij een sterfgeval worden de nabestaanden niet alleen geconfronteerd met het verlies van hun familielid of partner, maar ook nog eens met extra financiële lasten. Onze uitvaartkostenverzekering keert bij het overlijden een bedrag uit dat op de eerste plaats dient om de kosten van een begrafenis of crematie te dekken. Verder kan deze uitkering ook gebruikt worden voor andere extra uitgaven zoals reiskosten voor verwanten die in het buitenland wonen, successierechten en andere belastingen.

Flexibiliteit. 

Op één polis kunnen verzekeringen gesloten worden voor twee of meer personen (verzekerden), bijvoorbeeld voor alle leden van een gezin. Later (bijvoorbeeld als een kind zelfstandig gaat wonen) kan de polis gesplitst worden, zodat een verzekerde zijn eigen verzekering kan voortzetten.

Tussen het sluiten van de verzekering en het overlijden ligt in de meeste gevallen gelukkig een zeer lange periode. Bij ons hoeft niet al die tijd premie betaald te worden. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een premiebetalingsduur van 10, 20 of 30 jaar.

Het bepalen van het juiste verzekerde bedrag is mogelijk door middel van de uitvaartkostenmeter. Gebruik deze om de juiste premie te berekenen.

Inboedelverzekering

Met onze royaal inboedelverzekering heeft u een zeer uitgebreide dekking voor bijna erlke gebeurtenis die schade aan uw huisraad tot gevolg kan hebben. Ook hier heeft u namelijk een dekking tegen alle onverwachte en plotselinge gebeurtenissen zoals brand, schroeien, storm, inbraak, diefstal, binnendringen van neerslag, breuk of bevriezen van waterleidingen, aanrijding, uitval van de koelkast enzovoorts.

Niet alleen bezittingen die zich in uw woning bevinden zijn verzekerd. Ook schade aan goederen die zich buiten uw woning bevinden, zoals schotenantennes, zonneschermen en tuinmeubelen, is gedekt.